[RU] Nigma vs VP.Prodigy (0-2) BO3 | OGA Dota PIT Season 3 by @bafikk & @v1lat